Sayfa Yükleniyor

7-24 Güvenlik

PARKORA YAŞAM ve EĞLENCE MERKEZİ Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında?

PARKORA YAŞAM ve EĞLENCE MERKEZİ Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Parkora Turizm San.ve Tic. A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Parkora Yaşam ve Eğlence Merkezi, binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları, genel müşteri ziyareti alanında bulunan toplam 98 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi CCTV (kapalı devre kamera sistemi) birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Parkora Yaşam ve Eğlence Merkezi nin Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi No: 12 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@parkora.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

WEB TASARIM BRAND MEDYA

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika 'mızı inceleyebilirsiniz